เรากำลังจ้าง

เรากำลังจ้างผู้จัดการการส่งออก

  • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทรัฟเฟิล
  • มีความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการส่งออก
  • ทักษะการจัดการ องค์กร และการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับการส่งออก
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและการนำเสนอได้ดี
  • ทักษะการจัดการ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม
  • วางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การจัดจำหน่ายร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.